Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Bestelmodules Leveranciers Nieuws In de media Reviews Contact
 
 
        Gezondheidszorg >>>            
 
 
   
 
 
PoppenVilla by Liliane® ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisarts-/therapie-praktijken 2010/12
 

   
   

door Liliane Limpens 8 november 2012

 

HET KIND STAAT VOOROP!

 
   
De Stichting Leerlingzorg Almere SLA PO stimuleert de inzet van de PoppenVilla by Liliane® ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van spel bij jonge kinderen.  
   
Leerlingzorg Almere stimuleert de inzet van de PoppenVilla by Liliane® ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van spel bij jonge kinderen.  
   
Coördinator Dick Hattenberg: De inzet die wij nastreven, en waarvoor wij de villa’s ook beschikbaar stellen aan de scholen, ligt volkomen in het verlengde van wat de Wet Passend Onderwijs omschrijft als handelingsgericht werken. Deze benaderingswijze leert leerkrachten op een positieve manier te kijken naar kinderen. Niet wat leerlingen niet kunnen, maar op basis van stimulerende en belemmerende factoren komen tot de juiste onderwijsbehoefte van kinderen en de wijze waarop leerkrachten het beste kunnen inspelen. Daarbij is het waarnemen en begrijpen door leerkrachten van belang, evenals het gesprek met collega’s, ouders en het kind zelf. Mocht er in deze fase, eventueel, toch nader onderzoek gewenst zijn, dan kan dat alleen plaats vinden in overleg en met toestemming van ouders. Dit zal dan uitgevoerd worden door een orthopedagoog en psycholoog. Deze rapporteren aan ouders en na toestemming aan de school.  
   

Vroegsignalering (van specifieke onderwijsbehoeften) in de meest brede zin van het woord wordt door Leerlingzorg Almere gestimuleerd. Het zo vroeg mogelijk opsporen en in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van kinderen staat daarbij voorop, om alle kinderen een succesvolle schoolloopbaan op een school in hun wijk te gunnen.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 20 september 2012  
Per Sembre Toys  
POPPENVILLA VOOR  
KINDEREN MET EEN BEPERKING  
   

Hetty Janssen heeft veel ervaring met speciale kinderen [o.a. Down, autisme en hoog begaafdheid]. Voor hun ouders is het vaak moeilijk om passend speelgoed te vinden. Dit inzicht resulteerde in de oprichting van een bedrijf dat zich specialiseert in duurzame speelobjecten voor deze kinderen.

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 21 augustus 2012  
visie vanuit de belevingswereld van kinderen  

THERAPIE EN POPPEN

 
   

Met poppen van een therapiepraktijk hebben kinderen dikwijls een afstandsconnectie. Kinderen weten [en ruiken] dat de poppen professioneel worden gebruikt voor en door alle kinderen | de poppen worden beleefd als allemansvrienden. Daarmee is het moeilijk om een hechte band op te bouwen.

 
   

Therapeuten zouden kinderen kunnen vragen om hun eigen pop mee te nemen naar de consulten. Zo is er direct een zekere veiligheid | vertrouwdheid; de eigen geur is in de pop aanwezig. Aan kinderen die thuis geen [lievelings-] pop hebben, zou een nieuwe pop geschonken kunnen worden, speciaal ten behoeve van het therapiedoel. Als een kind aangeeft dat uitsluitend de pop hinder heeft van belastende ervaringen, dan kan de therapie starten met de behandeling van de pop.

 

Kinderen beleven poppen zňnder de contouren van een vast huis als zwevend | instabiel | ongewis | wegvliegend. Veel kinderen associëren zichzelf op zielsniveau met hun poppen.

 

Een therapeut die de eigen poppen van kinderen laat wonen in een eigen huis biedt de conditie waaronder kinderen naar therapie komen om hun pop ‘te beschermen | te ankeren’. En daarmee zichzelf.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 17 februari 2012  

Gezinstherapie GGZ Beilen

 
GGZ DRENTHE GEZINSTHERAPIE  
   
Gezinspsychiatrische kliniek | GGZ Drenthe zet de PoppenVilla by Liliane® professioneel in. In dit specialistisch centrum worden gezinnen met meervoudige en psychiatrische problemen behandeld. De gezinnen hebben zulke grote problemen dat de ontwikkeling van de kinderen ernstig wordt belemmerd en de ontwikkeling van het gezin stagneert. Binnen het gezin zijn de onderlinge relaties en contacten regelmatig ernstig verstoord. Vaak zijn ook de relaties met de omgeving zo problematisch dat gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen.  
   

Naast ernstige opvoedingsproblematiek kan er ook sprake zijn van psychiatrische problematiek bij één of meerdere gezinsleden. Vaak is er al veel ambulante en soms ook al individuele klinische hulp geboden, maar heeft dit niet tot voldoende of blijvend resultaat geleid. Daarnaast is het voor uiteengevallen gezinnen mogelijk om uit te zoeken of gezinshereniging verantwoord en/of gewenst is.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 10 februari 2012  
Hans Quist | ontwikkelingspsycholoog  
DORDRECHT ROTTERDAM  
DE HOOP GGZ | AMBULANT  
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE  
   

"Sinds ruim een jaar zijn wij in het bezit van de PoppenVilla by Liliane® op onze polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie in Dordrecht. De villa staat bij ons in de spelkamer en wij gebruiken hem regelmatig in ons behandelaanbod van vooral de wat jongere kinderen. Ook de spelkamer van de afdeling Kind en Jeugd van de polikliniek in Rotterdam beschikt over een PoppenVilla by Liliane®. Het is een prachtige villa en de kinderen zijn er enthousiast over."

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 1 februari 2012  
Saskia de Kuyper | speltherapeut  
Désirée Keijzer | ouderbegeleider  
SWV 3201 Leiden  
SBO DE MARKE LEIDEN  
   
"De PoppenVilla by Liliane® wordt door ons in de spelkamer van de speltherapeut gebruikt. Wij zijn werkzaam in het speciaal basisonderwijs. Kinderen van onze school en uit het reguliere onderwijs, komen voor speltherapeutische behandeling."
 

"De villa is een aanwinst voor de spelkamer. Door de uitstraling, de omvang, de verschillende speelkanten en de degelijke uitwerking is het een zeer aantrekkelijk object voor de kinderen."

 

"De villa wordt veel gebruikt, regelmatig in combinatie met onder andere de winkel en ander poppenmateriaal. Er is ruimte voor zowel "grover" spel, als voor "gedetailleerder" spel. Ideaal is het gebruik met meerdere kinderen. En het is erg praktisch dat de villa verrijdbaar is."

 

"Onze ervaring met de PoppenVilla by Liliane® is dat kinderen de mogelijkheid krijgen om veel emoties te laten zien. Er zijn weinig belemmmeringen in het spel voor het uiten van verschillende emoties. Heel gunstig is dat de kinderen zich fysiek kunnen uiten door in de PoppenVilla by Liliane® het spel via de poppen uit te werken."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 15 juli 2010  
EINDHOVEN  
POPPENVILLA VOOR BLIXEMBOSCH  
   

Het revalidatiecentrum Blixembosch voor de regio zuid-oost Brabant ontvangt van Driessen autogroep Eindhoven een complete PoppenVilla by Liliane®. De overhandiging heeft op 15 juli plaatsgevonden.
Door een aangeboren aandoening, een ongeval of een ziekte kunnen moeilijkheden ontstaan met het bewegen. Ook de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling kan erdoor achter blijven. Kinderen van 0 - 16 jaar kunnen bij Blixembosch poliklinisch revalideren.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 2 juli 2010  
HET MARE HUIS SOPHIA  

ROTTERDAM

 
   

In het Ronald McDonald Sophia Rotterdam spelen jongens en meisjes sinds kort met hun poppen in Het Mare Huis. De PoppenVilla by Liliane® Het Mare Huis is vernoemd naar Mare Roovers.

 
   

Mare werd geboren op 13 maart en is op 1 mei 2010 overleden. Haar ouders besloten om, in plaats van bloemen, bijdragen te vragen voor het Ronald McDonald Sophia. Uit respect voor de support die zij ontvingen.

 
   

Zij kozen voor de schenking van een PoppenVilla by Liliane®. Het Mare Huis zal in de toekomst vele broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen afleiding en versterking bieden.

 
   
up-date 5 oktober 2015  

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam | manager Myriam van der Vliervoet op 5 oktober 2015 over de status quo van de PoppenVilla by Liliane®: “De villa is erg populair bij de broertjes en zusjes van het ernstig zieke kind in het ziekenhuis! Ze spelen dagelijks heel veel [samen] met de villa. De PoppenVilla by Liliane® is zo’n succes omdat hij zo groot, zo handzaam is.”

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 14 september 2010  
UIT HUN SCHULP  
   

Glendy Aussems, studente 'Dynamic Design':
"De PoppenVilla by Liliane® is niet zomaar een speelgoed-object. De onderliggende gedachte dat kinderen via hun poppen uit hun schulp kunnen kruipen spreekt me erg aan. Ik hoop dat u door blijft gaan met uw werk, want ik weet zeker dat u er veel kinderen mee zult helpen."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 15 juli 2010  
SCHENKING AAN EDUKANS  
   

LILIANE schenkt 750 houten poppenmeubels aan kinderen in ontwikkelingslanden. Edukans verzorgt de distributie ter plaatse - in onder meer  Malawi | Kenia | Oeganda: 'Scholing is de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben.'

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

HULP VOOR KINDEREN

 
   

Stichting De Praktijk in Alkmaar en Hoorn biedt hulp aan kinderen met ontwikkelings-, gedrags en|of psychiatrische problemen. Orthopedagoog Anne Maaskant: “De PoppenVilla by Liliane® is inmiddels goed in gebruik genomen. Zowel voor diagnostische als voor therapeutische doeleinden kun je er veel kanten mee op. De kwaliteit van het materiaal is prachtig. Onze bevindingen en ervaringen tot nu toe zijn positief.”

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

KINDEREN MET EEN HANDICAP

 
   

Leverancier van aangepast spelmateriaal voor o.a. gehandicapte kinderen start de verkoop van de Villa: "Zelfs [met name psychogeriatrische] bewoners van verpleeghuizen kunnen enorm veel plezier en herkenning vinden in het bezig zijn met de PoppenVilla by Liliane®. Het vroege geheugen wordt opnieuw geprikkeld!"

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

SPELTHERAPEUTEN

 
   

Speltherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onderzoeken de mogelijkheid om de PoppenVilla by Liliane® in te zetten in hun diagnostisch en therapeutisch werk met kinderen. Dit doen zij op de thematische studiedag over 'Speltherapie en hechting'. Onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te maken met leer- of relatieproblemen.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
EENZELFDE BALANS  
   

Het Liliane Fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, direkteur G.B. Dollevoet: "Niet alleen de naam Liliane stemt overeen. Het Liliane Fonds streeft nadrukkelijk naar een balans tussen enerzijds een professionele, zakelijke aanpak en anderzijds oprechte aandacht voor elk kind als individu. Deze balans spreekt ons inziens ook uit uw ontwerp van de schitterende PoppenVilla by Liliane®."

 
   

Het Sharing Success Gala staat in het teken van het 25-jarige jubileum van het Liliane Fonds en van de wederopbouw van de basisfaciliteiten in het door de Tsunami getroffen Atjeh [noord-Sumatra, Indonesië. De PoppenVilla by Liliane® brengt op de veiling € 5.000,= op.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 1 december 2012  
RELATIES TUSSEN SPEL EN DE  
PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID BIJ  
JONGE KINDEREN  
   

Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen. Deze conclusie trekt orthopedagoge Louise Berkhout uit haar promotie-onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzocht de relaties tussen spel en de psychosociale gezondheid bij jonge kinderen [vier t/m zes jaar]. 

 

'Mijn advies is om kinderen minstens een paar uur per dag vrij te laten spelen. Taal en rekenen zijn al speerpunten in het onderwijs in groep 1 en 2 geworden, en ik constateer een afnemende kennis over het belang van spelen. Fantasiespel is het oefenen met sociale vaardigheden, en is positief voor het verwerken van life-events,' aldus Berkhout.

 

Berkhout interviewde 52 leerkrachten van 20 scholen over spel en psychosociale ontwikkeling. Voor de psychosociale ontwikkeling achten de leerkrachten van belang dat het kind leert een ‘zelf’ te zijn tussen anderen, communicatieve vaardigheden en sociale cognitie ontwikkelt, en leert door ervaring. De leerkrachten zien spel en de bijdrage ervan aan de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen als een integraal proces.

 

Meisjes met een [sub]klinische score bij aandachtsproblemen speelden minder vaak samen met leeftijdsgenoten en de kwaliteit van het spel was lager dan bij meisjes met normale scores. Een onverwacht resultaat was dat jongens met een [sub]klinische score op het totaal van problemen, vaker samen speelden met anderen dan jongens met een normale score. Berkhout verklaart dit doordat bewegelijk spel en constructiespel minder verbale interactie vragen dan bijvoorbeeld verbeeldend spel.

 

'De deelnemende scholen hebben oog voor het belang van spelen. Het is belangrijk om op andere scholen, die minder aandacht geven aan spelen, te onderzoeken hoe emotionele, sociale en cognitieve competenties op een natuurlijke manier geoefend worden,' stelt Berkhout.

 

 
 

  Back to Top

 
 

<<<

>>> Reviews 2013

 
 
     
     
 
Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Bestelmodules Leveranciers Nieuws In de media Reviews Contact
 
 
        Gezondheidszorg >>>