Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Bestelmodules Leveranciers Nieuws In de media Reviews Contact
 
 
        <<< Zorg 2010-2012            
 
 
   
 
 
PoppenVilla by Liliane® in ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisarts- / therapie-praktijken 2013
 

   
   

door Liliane Limpens 5 december 2013

 

Een geanonimiseerd gezinshuis

 

GETRAUMATISEERDE KINDEREN BENOEMEN

 

DINGEN DOOR POPPENVILLA

 
   

Ouders van een geanonimiseerd gezinshuis:

 
   

"We hebben ondertussen de PoppenVilla by Liliane® ontvangen en met veel plezier is hij op de Sinterklaasviering aan de kinderen gegeven!! Ze hebben er de volgende dagen de hele tijd mee gespeeld... Er zijn gordijntjes geknutseld, boekjes voor in de kast, kleedjes voor op de tafels enz."

 
   

"Een bepaalde gebeurtenis tijdens het spel met de PoppenVilla by Liliane® willen we graag beschrijven:

 

Een van de kinderen zat vorige week huilend aan de ontbijttafel; ze had een nachtmerrie gehad en had daardoor slecht geslapen (we zien bij dit meisje dat ze zo langzamerhand de dingen uit haar verleden 'toe' durft te laten). In het spel met de PoppenVilla by Liliane® liet een van de andere kinderen haar pop zeggen: 'Je kunt maar beter vroeg naar bed gaan en lekker gaan slapen...'. Waarop de pop van dit meisje zei: 'Nou, dat weet ik niet hoor, je weet maar nooit wat er in de nacht gebeurd...".

 
   

"Het is maar een kleine anekdote, maar wij zien zo ongelofelijk de waarde van spel bij deze getraumatiseerde kinderen (trouwens ook voor gezond opgroeiende kinderen) ... Geweldig toch dat de PoppenVilla by Liliane® tot dit spel uitnodigt, dat daardoor dingen benoemd worden. Wie weet wat voor een belangrijke rol de villa in de verwerking speelt!!".

 
   

"Het is een geweldig gezicht om de kinderen samen te zien spelen."

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 21 november 2013

 

Adelante Zorggroep Valkenburg a/d Geul

 

POPPENVILLA VOOR KINDEREN MET

 

EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

 
   

De Stichting Golf und Humor schenkt een PoppenVilla by Liliane® aan de Adelante Zorggroep.

 
   
 
   

Adelante zet de PoppenVilla by Liliane® afwisselend in op haar afdeling Therapeutische Peutergroep en in het [speciaal] basisonderwijs van de Mytylschool.

 
   

Veronique Maessen | teammanager Servicebureau Kinderen: "Direct na de montage kwamen de kinderen enthousiast af op de nog niet ingerichte PoppenVilla by Liliane®. Niet zomaar even kijken naar iets nieuws, maar er al meteen mee spelen en er zelf in kruipen!".

 
   

"De therapeutisch peuterleidsters gebruiken de PoppenVilla by Liliane® ten behoeve van observatie en behandeling van kinderen met een lichamelijke of een meervoudige beperking. De Mytylschool mag de PoppenVilla by Liliane® ook af en toe gebruiken in haar peutergroepen."

 
   

"Een gewoon poppenhuis met haar kleine popjes is binnen Adelante niet bruikbaar. Kinderen met een motorische achterstand of stoornis kunnen geweldig uit de voeten met de handzame, robuuste, sterke meubels van de PoppenVilla by Liliane®."

 
   

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen van 0 t/m 20 jaar met een primair lichamelijke beperking. Naast revalidatie kunnen kinderen op de mytylschool van Adelante terecht voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ook biedt Adelante zorg en begeleiding in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen.

 
   
 
   
Aken 25 november 2013  
Veronique Maessen Adelante Zorggroep Valkenburg [links]  
Roberto Lanckohr Stichting Golf & Humor | Liliane Limpens  
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 11 november 2013

 

Gezinshuis Luesink Doetinchem

 

POPPENVILLA GEWELDIGE AANWINST

 

VOOR ONS GEZINSHUIS

 
   

Jan en Dorien Luesink van Gezinshuis Luesink in Doetinchem:

 
   

Gezinshuis Luesink biedt een perspectief biedende plek voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. We proberen daarbij zoveel mogelijk een normaal gezin te zijn. Op dit moment wonen naast onze eigen kinderen (allemaal 16+), 4 kinderen in ons gezin: twee jongens van twaalf jaar, een meisje van negen en een jongen van acht jaar.

 
   

"De PoppenVilla by Liliane® is een geweldige aanwinst voor ons gezin. Het in elkaar zetten was al een feest op zich."

 
   

"Vooral het meisje en de twee jongens van twaalf en acht jaar zullen veel baat hebben bij de PoppenVilla by Liliane®. Hoewel de jongen al twaalf is speelt hij nog graag met jonge kinderen en is hij 'jong in zijn spel en ontwikkeling'. Voor hem is het belangrijk om te leren samen te spelen met andere kinderen. Ook zijn we bezig om hem te stimuleren in fantasiespel. Ook in het uitleggen van sociale situaties kan de villa voor deze jongen een groot voordeel bieden."

 
   

"Voor het meisje en de achtjarige jongen zal de villa ook een belangrijk instrument zijn. Beide kampen met hechtingsproblematiek en trauma's die opgelopen zijn door veelvuldige afwijzingen. We merken dat dit in het poppenspel vaak naar voren komt. Het is belangrijk dat deze uitlaatklep er is voor hen en er voor ons als ouders middelen zijn dit spel te sturen. Zonder sturing wordt het spel al snel negatief en moeten veel "poppen hard huilen". De villa kan ons zeker helpen met het sturen in het spel en het aanbieden van andere (fantasie) situaties."

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens

STEK Den Haag

VILLA VOOR DE SPIEGELKAMER VAN DE

PAUL KRUGERSCHOOL DEN HAAG

 

De project-aanvraag door de Guusje Nederhorst Foundation voor de donatie van een PoppenVilla by Liliane® ten behoeve van STEK | De Spiegelkamer van de Paul Krugerschool in Den Haag is gehonoreerd.

 

Voor Stek tellen mensen, vooral kwetsbare en bedreigde, gemarginaliseerde en stemloze mensen. Bij Stek heerst een sterk besef dat op krachten komen en zichzelf opnieuw ontdekken en ontwikkelen verre te verkiezen zijn boven afhankelijk zijn en steun ontvangen. Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek ondersteunt twee spiegelkamers, spelkamers voor kinderen, in Den Haag.

 

Speltherapeute Elly Mos | Paul Krugerschool: "Echt heel gaaf!!!! Echt zo bijzonder en leuk dat De Spiegelkamer een PoppenVilla by Liliane® krijgt! Ik kan mij nu al verheugen op het enthousiasme van de kinderen wanneer ze de villa zien".

 

In de Spiegelkamer van de Paul Krugerschool werken school, kerk en buurt samen om kinderen van de basisschool te ondersteunen die weinig zelfvertrouwen hebben, die het moeilijk vinden om op een goede manier met andere kinderen om te gaan, weinig spelen, erg verlegen zijn of juist erg dominant tegenover andere kinderen. Deze kinderen krijgen persoonlijke aandacht van een professionele spelbegeleider en van vrijwilligers. Door samen te spelen ‘leren’ ze hoe ze contact kunnen leggen en ontdekken ze dat ze belangrijk zijn. Door te spelen ontwikkelen kinderen veel vaardigheden en leren ze zichzelf steeds beter kennen.

   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

VERWERKING BIJ ZIEK KIND

 
   

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, J. Vos-Kuizenga: "Wij zijn verheugd dat MCRZ als eerste Nederlandse ziekenhuis de PoppenVilla by Liliane® heeft mogen ontvangen van een schenkersduo. Psychologen van de kinderafdeling van het MCRZ gebruiken de villa als observatie-instrument. Zo wordt zichtbaar hoe de verwerking van een ziekte verloopt en hoe een kind de ziekenhuisopname ervaart."

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 10 september 2013

PRIMA.PSYCHOLOGEN NIEUWE
SPELTHERAPIE MET POPPENVILLA
 

Prima: "Kinderen uiten en verwerken moeilijke ervaringen meestal gemakkelijker in het poppenspel dan in een therapeutisch gesprek."

 

Prima.psychologen gebruiken de mogelijkheden van de PoppenVilla by Liliane®. Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen zo efficiënter worden vastgesteld, de kwaliteit van de hulpverlening neemt toe.

 

Kinderpsycholoog Jeurissen: "De PoppenVilla by Liliane® is een heel mooi en praktisch middel dat ik al voor een aantal cliënten heb kunnen gebruiken. Ten eerste voor de contactlegging met het kind maar daarnaast ook om het kind te observeren in zijn|haar spel: imitatiegedrag, fantasie, samenspel. De villa wordt ook gebruikt om bepaalde 'moeilijke' situaties voor het kind in de thuissituatie na te bootsen. Ik ben er kortom erg blij mee!".

 

Jeugdpsycholoog Weckx: "Zelfs pubermeiden in mijn caseload kijken met grote ogen naar ons mooie poppenhuis: Oh!".

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

JONGENS EN POPPENVILLA

 

Docent en coördinator Speltherapie en Spelagogiek Hogeschool Utrecht, Wilna van den Heuvel: "Ik toon het filmpje over de donatie van de PoppenVilla by Liliane® aan een asielzoekerscentrum aan studenten, mooi om te zien hoe enthousiast jongens zijn over dit poppenhuis."

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 16 mei 2013

MOC 't Kabouterhuis Amsterdam

Tovertuin door de Guusje Nederhorst Foundation 2010

POPPENVILLA VOOR MEDISCH
ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM
 
De project-aanvraag door de Guusje Nederhorst Foundation voor de donatie van een PoppenVilla by Liliane® ten behoeve van de spelkamer | Tovertuin van medisch orthopedagogisch centrum 't Kabouterhuis Amsterdam is gehonoreerd.
 
De Guusje Nederhorst Foundation zet zich in voor kinderen van 0 tot 8 jaar die een moeilijke kindertijd doormaken en door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen verblijven in onpersoonlijke, sobere opvangcentra in Nederland. Hun leefruimtes worden opgeknapt tot een fijne, vrolijke dagelijkse omgeving. Rustpunten waar ze bij kunnen komen en van waaruit ze weer kunnen kijken naar een betere toekomst. Een toekomst met een lach.
 

Teamcoach MOC 't Kabouterhuis: "Wij zullen de PoppenVilla by Liliane® gaan plaatsen in de spelkamer van locatie Zuidoost van MOC ’t Kabouterhuis. Het geeft de behandelaren, kinderpsychiaters en gedragswetenschappers die spelobservaties doen, speltherapie geven en de spelbegeleiding door orthopedagogisch medewerker, vele mogelijkheden. Kinderen die bij ons behandeling krijgen zijn vaak erg  jong  [tot 8 jaar] en kampen vaak met ontwikkelingsachterstanden of vermoedens van ontwikkelingsproblematiek met als gevolg dat zij zich erg moeilijk kunnen uitdrukken. Een dergelijke PoppenVilla by Liliane® biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in de problematiek en de kinderen vervolgens beter te kunnen behandelen of begeleiden."

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 29 januari 2013  
Zorg- en Therapie Centrum Wittelte  

CRISISOPVANG SLACHTOFFERS

 
VAN MENSENHANDEL IN WITTELTE  
   
PoppenVilla by Liliane® voor de crisisopvang van [kinderen-]slachtoffers van mensenhandel in Wittelte.  
   
Directie Anja Jongkind en Aad Koningen: "De PoppenVilla by Liliane® werkt als een magneet op de kinderen en haalt het spelende kind naar boven bij jong čn oud."  
   

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 29 januari 2013  
Stichting Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk  

CRISISOPVANG SLACHTOFFERS

 
VAN MENSENHANDEL ROTTERDAM  
   
PoppenVilla's voor de crisisopvang van kinderen-slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.
 

Gerrian Nijhof | coördinator: "Wij bieden hulp en ondersteuning, onder meer met speciale programma’s, zoals groepsbijeenkomsten traumaverwerking, moeder - kindprogramma’s en resocialisatieprogramma’s."

 
"Vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen zijn voor 95% afkomstig uit de gedwongen prostitutie. De vrouwen komen veelal uit het buitenland en door hun povere economische situatie trappen ze in snelle praatjes van de mensenhandelaren die hen gouden bergen beloven zodra ze in Nederland komen.  Na aankomst worden de paspoorten van deze vrouwen afgepakt, ze worden opgesloten en gedwongen tot prostitutie. Ze krijgen hiervoor niets betaald."
 

"Wanneer de vrouwen bij ons arriveren komen ze meestal rechtstreeks uit de uitbuitingssituatie en zijn vreselijk bang, beschadigd en hebben ernstige trauma’s opgelopen. Zij hebben behoefte aan rust, veiligheid en warmte. Ook hun kinderen hebben hier behoefte aan. Veel van deze kinderen komen voort uit een verkrachting en soms zijn ze meegekomen uit het land van herkomst. Helaas moeten we vaak constateren dat de kinderen ook zijn misbruikt."

 

"Ik wil de donateur vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor de schenking van de PoppenVilla's. Ik krijg tranen in mijn ogen van dit gebaar! Ik ben zo blij dat er mensen zoals zij bestaan."

 

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 19 januari 2013  
CRISISOPVANGCENTRA  
SLACHTOFFERS MENSENHANDEL  
   
De centra voor de crisisopvang van slachtoffers van mensenhandel in Nederland zullen een PoppenVilla by Liliane® ontvangen.  
   

In de crisisopvang verblijven vrouwen met hun eventuele kinderen. Zij komen rechtstreeks uit acute crisissituaties waar zij door de politie zijn aangetroffen. In de centra vinden zij een eerste opvang. Daar kunnen zij rust en veiligheid hervinden. De opnameduur varieert van enkele dagen tot een ŕ twee jaar.

 
   
Kinderen in centra voor [crisis] opvang maken doorgaans niet zo gemakkelijk contact met elkaar. Hun blik is dikwijls naar de grond gericht. Samenspel met de villa houdt de directe confrontatie wat op afstand, waarna het sluiten van vriendschap en het verwerken van ervaringen iets eenvoudiger wordt. Zorgverleners gebruiken de villa professioneel.  
   

   
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

VAN GROTE WAARDE VOOR

 

REHABILITATIE

 
   

Het weeshuis Otradnoye in Moskou ontving een complete PoppenVilla by Liliane®, een gift van 35 ondernemers die deelnamen aan een economische missie naar Rusland in 2008. Eén ondernemer schonk aan een weeshuis in Moermansk eveneens een PoppenVilla by Liliane®.

 

Otradnoye: "De PoppenVilla by Liliane® wordt gebruikt op de intake-afdeling waar weeskinderen de eerste weken verblijven. Tijdens deze periode hebben zij onze support en veiligheid extra hard nodig. De villa wordt er in de woonkamer gebruikt. Hij kan gemakkelijk verreden worden van een hoek naar het midden van de kamer. Kinderen hebben zelf tapijtjes en andere dingen gemaakt die de villa erg gezellig en huiselijk maken. Ze spelen heel intensief met de PoppenVilla by Liliane®".

 

"De donatie van de PoppenVilla by Liliane® door de Nederlandse missie is uniek en van grote waarde voor de rehabilitatie van onze weeskinderen."

 
 

  Back to Top

 
 

<<< Reviews 2010-2012

>>> Reviews 2014

 
 
     
     
 
Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Bestelmodules Leveranciers Nieuws In de media Reviews Contact
 
 
        <<< Zorg 2010-2012