Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang Onderwijs Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
              <<< Zorg 2014        
 
     
 
 
 
PoppenVilla by Liliane® in ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisarts- / therapie-praktijken 2015
 

   
   

door  Anne Sabelis 26 november 2015

 

Gezinshuis Tomorrow Middelburg

 
SPONTAAN EN SPELENDERWIJS  

UITBEELDEN VAN UITHUISPLAATSING:

 

KINDEREN HEBBEN NU EIGEN STEM!

 
   

Gezinshuismoeder Anne Sabelis: "Wij hebben vorige week de prachtige PoppenVilla by Liliane® in ontvangst mogen nemen en zijn de donateur heel erg dankbaar hiervoor! Het is een prachtig poppenhuis en de kinderen zijn er zo enthousiast over! Het ziet er niet alleen heel mooi uit, het is ook nog heel stevig en prikkelt de fantasie."

 
   

"Er woont nu een complete barbie-familie in (vader, moeder, tante, grote zus, kind en baby, en hond) en de kinderen komen steeds meer tot kleine stukjes verwerking van hun verleden. Ze spelen alles uit."

 
   

"Laatst was er een conflict tussen de vader- en de moeder-barbie; we dachten dat er twee kinderen ruzie aan het maken waren, maar merkten al snel dat het de barbie's waren en dat hier een stukje verleden werd verwerkt. Het mooiste was dat het kind een einde maakte aan de ruzie van de ouders op de manier die het in het gezinshuis is aangeleerd; namelijk het stappenplan 'Wat doe je als je ruzie met elkaar hebt?'.

 
   

"Zo hebben twee kinderen ook hun uithuisplaatsing uitgebeeld, met voogd en al, maar deze keer stonden ze niet machteloos aan de kant, ze konden het verhaal de kant op laten gaan zoals ze het zelf wilden."

 
   

"Eén van de kinderen kleedt tijdens het (in haar eentje spelen) altijd alle barbies uit en onthoofdt ze... maar toen ze met andere kinderen, die wel konden spelen, meedeed in het verhaal van de 'uithuisplaatsing' onthoofde ze de voogd, 'zodat hij de politie lekker niet meer kan bellen!'

 
   

"De vier kinderen onder de twaalf in ons gezinshuis spelen elke dag met de PoppenVilla by Liliane®, en het mooie is, dat onze vijftienjarige pleegdochter, die vroeger nooit kind heeft mogen zijn, nu ook vaak met hen meespeelt."

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 19.10.2015  
PoppenVilla by Liliane® in logopedie-praktijken  
SPONTAAN SPRAAK UITLOKKEN  
   

Elisa Gielen, directeur van TinyEYE Europe | online logopedie praktijk: "Logopedisten hebben of willen allemaal een poppenhuis voor professioneel gebruik in hun praktijken. Dat kinderen hun eigen pop van thuis kunnen meenemen en er in de PoppenVilla by Liliane® mee kunnen spelen,  is voor logopedisten een goed uitgangspunt om spontane spraak bij kinderen uit te lokken."

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
Nieuwe speltherapie met PoppenVilla by Liliane®  
'POPPENVILLA GOED VOOR BELEVING  
EN BEHANDELING'
 
   

Gezondheidspsycholoog Stankiewicz in het RIAGG Jaarverslag 2008: "De PoppenVilla by Liliane® is een heel fijn middel om contact te maken met kinderen. Zeker voor kinderen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten. De villa wordt voor heel diverse problemen gebruikt; van hechtingsproblemen, misbruik, gedragsproblemen tot verwaarlozing."

 
 

Speltherapeut Hoogeboom: "Peuters en kleuters zijn meestal niet of nauwelijks in staat om hun problemen in woorden uit te drukken. Ze uiten hun gevoelens en ervaringen vaak veel beter in hun manier van spelen. De poppen praten of vechten bijvoorbeeld met elkaar. Een speltherapeut speelt met het kind mee. Door zijn spel helpt hij|zij het kind om zich te uiten en bepaalde ervaringen te verwerken. Naarmate een kind ouder wordt, gaan gesprekken een steeds centralere rol spelen."

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 6 oktober 2015

 

Care4More start distributie

 

POPPENVILLA VOOR MENSEN MET EEN

 

BEPERKING

 
   

Kinderen met een of meerdere beperkingen en ouderen met dementie kunnen gaan uitkijken naar de PoppenVilla by Liliane®. De villa maakt nu deel uit van het assortiment van Care4More, producent | distributeur van innovatieve producten voor de gehandicaptenzorg.

 
 

In de zorg voor kinderen met [meervoudige] beperkingen ondersteunt de PoppenVilla by Liliane® het werk van leerkrachten, orthopedagogen, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 

Care4More biedt sinds 2010 aan mensen met een ernstig meervoudige beperking [EMB] een stimulerende tijdbesteding, in de vorm van innovatieve producten.

 

De visie van Care4More: Een goed leven voor mensen met EMB vraagt om een vertaling van de 'normale menselijke behoeften'. Dit heeft geleid tot het beschrijven van vijf aandachtsgebieden: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding [LACCS].

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
NABOOTSING ARTS - PATIËNT  
   
Een dokter van het academisch ziekenhuis Maastricht: "Voor het eerst zie ik op de poli kinderen samenspelen! Ze bootsen onder andere de situatie arts - patiëntje na. Als ze bij een herhalings-consult de PoppenVilla by Liliane® in de wachtruimte missen, vragen ze hier direct naar".  
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 8 september 2015  

SBO De Boemerang Apeldoorn

 
HEEL ERG GEK MET DE POPPENVILLA!  
   

"We zijn heel erg gek met de PoppenVilla by Liliane®! Hij wordt gebruikt voor specialistische [speltherapeutische] hulp aan onze kinderen. Regelmatig lenen we de PoppenVilla by Liliane® een dag of wat uit aan andere scholen binnen ons samenwerkingsverband. Het komt dan voor dat de villa incompleet retour komt en dat vinden we erg. We hebben daarom besloten om de PoppenVilla by Liliane® niet meer uit te lenen. We zijn er heel zuinig mee." Aldus Jelle Bakker van SBO De Boemerang Apeldoorn | onderdeel van SWV Passend onderwijs Apeldoorn PO.

 
   

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. Voor kinderen die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs.

 
 
 
 

   
   

door Cora van Schaik 28 augustus 2015

 

Praktijk Sorghvliet voor kindercoaching en

 

kinderbegeleiding in Lunteren

 

POPPENVILLA GROOT SUCCES IN

 

SPELTHERAPIE

 
   

Orthopedagoog | speltherapeut Cora van Schaik van Praktijk Sorghvliet in Lunteren zet de PoppenVilla by Liliane® in ten behoeve van therapeutisch werken met kinderen. Eerder al zorgde het gebruik van de eigen pop van een kind voor een doorbraak in de behandeling. Nu is er een stevig huis waar de poppen veilig en gezellig kunnen leven.

 
   

Van Schaik in Villa Sorghvliet | jaargang 1 | 20.08.2015 | special over het gebruik van de PoppenVilla by Liliane® binnen speltherapie: "Met veel plezier is de PoppenVilla by Liliane® ingewijd in Praktijk Sorghvliet. De kinderen hebben maar één nadeel ontdekt: ze passen er zelf helaas net niet helemaal in!! Met allerlei creatieve materialen is de villa van een huis in een thuis omgetoverd zodat de nieuwelingen zich wel happy moeten voelen."

 
   

"Binnen families, binnen in huis, moet het voor een kind veilig zijn en veilig voelen om in alle opzichten stabiel te kunnen ontwikkelen. Kinderen die dat niet hebben kunnen in speltherapie zich uiten zodat er opgeruimd kan worden. Prachtig als dit cleaningsproces ondersteund kan worden met spel in de villa. Dat doet heel veel met kinderen: durf je je pijn, angst en verdriet te laten zien?"

 
   

"Wat is er mooier om te zien dan dat het huis zich vult met fijne, mooie momenten. Momenten van hoop, van vrede, van samen zijn, samen dingen doen. Van opruimen en schoonmaken, van feestjes vieren!!!! Hoe anders je ook bent, je mag in mijn huis! Lelijk, stout, druk, langzaam, what ever, aannames zijn uitvindingen van volwassenen, de kinderen zien dit nog niet en laten alles er zijn."

 
   

Praktijk Sorghvliet: "Speltherapie is de enige vorm van therapie die aansluit bij het kind om, daar waar er een stagnatie is in de emotionele ontwikkeling, blokkades op te heffen. Spel is dé manier van het kind om te oefenen, te ontdekken, te communiceren met z’n omgeving. Spel helpt een kind om te ontspannen, emoties/conflicten te verwerken, structuur te vormen en om ontwikkeling en sociaal gedrag te stimuleren. Voor een kind is er geen andere vorm om zich te ontwikkelen."

 
   

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 10 april 2015

 

Week van het Jonge Kind Almere 2015

 

KINDEREN DIE NIET SPELEN

 

DE METAFOOR VAN DE POPPENVILLA

 
   

Workshop door orthopedagoog | speltherapeut Cora van Schaik en ontwerper Liliane Limpens  tijdens het openingscongres voor professionals | Week van het Jonge Kind Almere.

 
   

De leefwereld van een kind kan zodanig zijn dat het te zwaar wordt om er actief in deel te nemen. Er gaat als het ware een deur dicht. En soms zelfs meer dan dat en wankelt het hele huis voor een kind. Hoe kunnen we weer toegang krijgen en deuren openen? Hoe kun je therapeutisch spelen en communiceren met kinderen door spel? Over de metafoor van de PoppenVilla by Liliane®.

 
   

Almere 10 april 2015. Thema Week van het Jonge Kind: 'Spelen is meer dan spelen'. Met Marije Magito, Paul Leseman, Louis Tavecchio, Annemarie Jorritsma, Marianne de Valck et al.

 
 

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 11 maart 2015  

Speltherapie Spiegelkamer | Stek Den Haag

 
LEEFSTIJL-LESSEN MET  
POPPENVILLA OP SCHOOL  
   

In de Spiegelkamer werken school, kerk en buurt samen om kinderen van de basisschool te ondersteunen die weinig zelfvertrouwen hebben, die het moeilijk vinden om op een goede manier met andere kinderen om te gaan, weinig spelen, erg verlegen zijn of juist erg dominant tegenover andere kinderen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar.

 
   

Speltherapeut Elly Mos | De Spiegelkamer: "Ik werk als speltherapeut in het project Spiegelkamer, een project dat op twee basisscholen een spelkamer heeft ingericht waar kinderen kunnen spelen onder begeleiding. Ik geef de spelbegeleiding op deze scholen. In een van de kamers prijkt de PoppenVilla by Liliane®. Het is zo handig dat er wielen onder de villa zitten. Ik rijd de villa mee naar de klassen waar ik leefstijl-lessen (sociaal-emotionele ontwikkeling) geef. De villa wordt altijd enthousiast ontvangen en kinderen spelen er graag mee."

 

De Spiegelkamer is er voor zowel kinderen binnen de school, als kinderen in de wijk, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling achterblijft. Deze kinderen krijgen persoonlijke aandacht van een professionele spelbegeleider en van vrijwilligers. Door samen te spelen ‘leren’ ze hoe ze contact kunnen leggen en ontdekken ze dat ze belangrijk zijn. Door te spelen ontwikkelen kinderen veel vaardigheden en leren ze zichzelf steeds beter kennen. Stek ondersteunt twee spiegelkamers in Den Haag. Eén in samenwerking met Christelijke Basisschool de Spiegel en één in samenwerking met de Paul Krugerschool.

 

Spelbegeleiding als methodiek vormt de basis van de hulpverlening. Deze aanpak is effectief omdat spel een leidende activiteit is in de wereld van kinderen. Het sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin het kind in deze leeftijdscategorie zich bevindt. Voor kinderen zijn gesprekken pas effectief vanaf hun tiende levensjaar.

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 25 februari 2015

 

Autens coaching & training

 

KRACHT VAN DE POPPENVILLA

 
   

Françoise Vaartjes | kindercoach | pedagogisch adviseur: "Al enige tijd volg ik het pad van de PoppenVilla by Liliane® met veel interesse; mijn bewondering voor dit grandioze item groeit met de dag. Niet alleen is het multifunctioneel inzetbaar."

 
   

"De kracht van de PoppenVilla by Liliane® wordt op een steeds breder terrein gezien en ingezet. Deze erkenning komt zoveel kinderen ten goede! Het maakt kinderen mogelijk op een creatieve en ongedwongen wijze, in een speelse en veilige setting, met hun gevoelens en emoties bezig te zijn. Onbekend wordt vertrouwd, er is ruimte voor authenticiteit. Deuren gaan open die door nare ervaringen gesloten zijn...de PoppenVilla by Liliane® is een aanwinst om trots op te zijn! Een GROOT compliment voor Liliane Limpens! Jouw PoppenVilla by Liliane® maakt voor kinderen hét verschil!"

 
   

Autens coaching & training begeleidt [kwetsbare] kinderen en jongeren. Uitgangspunt is de eenvoud, terug naar de basis om vanaf de bodem de complexiteit te doorbreken en rust en overzicht te bieden.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

VERWERKING BIJ ZIEK KIND

 
   

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, J. Vos-Kuizenga: "Wij zijn verheugd dat MCRZ als eerste Nederlandse ziekenhuis de PoppenVilla by Liliane® heeft mogen ontvangen van een schenkersduo. Psychologen van de kinderafdeling van het MCRZ gebruiken de villa als observatie-instrument. Zo wordt zichtbaar hoe de verwerking van een ziekte verloopt en hoe een kind de ziekenhuisopname ervaart."

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 23 februari 2015

 

Therapeutisch gebruik voor kinderen met trauma

 

POPPENVILLA GAAT ONTZETTEND VEEL

 

GOEDS DOEN...

 
   

LEntl en drie basisscholen in de Rotterdamse wijk Bloemhof ontwikkelen een support systeem voor mensen die kinderen ondersteunen: ouders, leerkrachten, de gemeenschap.

 
   

De transculturele systeemtherapie-poli blijkt in toenemende mate van belang. Het aantal kinderen met hechtingsproblemen en trauma's is hoog in Bloemhof. Toch blijven ze vaak onopgemerkt.

 
   

Josephine Verhoef: "De PoppenVilla by Liliane® is als therapeutisch instrument ontzettend behulpzaam, juist omdat veel kinderen met trauma's in deze wijken het moeilijk vinden om woorden te vinden om te vertellen wat ze meemaakten of wat er speelt."

 
   

"De transculturele systeemtherapeuten ervaren het werken met poppen als bijzonder effectief, laagdrempelig en 'voorbij het verbale'. Zeker bij getraumatiseerde kinderen met andere culturele achtergronden [en vaak gevlucht uit oorlogssituaties] helpt dat enorm. De PoppenVilla by Liliane® geeft daar een unieke, extra dimensie aan. Dit huis helpt ons om een huis te bouwen voor velen. De PoppenVilla by Liliane® gaat ontzettend veel goeds doen…".

 
   

LEntl Joint Values Networks ondersteunt en versterkt de omgeving van kinderen van 0 tot 12 jaar in kwetsbare, grootstedelijke wijken, om gaandeweg perspectief te verbeteren. Vanuit basisscholen creëert LEntl ruimte voor ontmoetingen, leren en 'thuis voelen'.

 
   
 

  Back to Top

 
 

<<< Reviews 2014

>>> Reviews 2016

 
 
     
     
 
Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang Onderwijs Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
              <<< Zorg 2014