Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang School Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
 
 
              <<< Reviews 2022        
 
 
     
 
 
 
PoppenVilla by Liliane® in ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisarts- / therapie-praktijken 2023
 

 

   
   

door Liliane Limpens 22 december 2023

 
POPPENVILLA VOOR KINDEREN MET
AUTISME IN LEIDEN
 

GGZ Rivierduinen: "Op onze polikliniek Jong in Leiden kunnen kinderen met diverse problematiek nu met de PoppenVilla by Liliane® in hun eigen belevingswereld spelen. Onze zorgprofessionals gebruiken deze villa voor een kindvriendelijke communicatie, voor observatie en ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. We zijn er heel blij mee, er wordt volop gebruik van gemaakt!".

 
To house their most important emotions.
 
 
GGZ Rivierduinen Autisme is een diagnostiek- en behandelcentrum. De hulpverlening is gericht op kinderen en (jong) volwassenen met autisme en op de mensen in hun directe omgeving. Het autisme-centrum draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmodules en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
   
 
 
 

 

   
   
door het St. Anna Ziekenhuis Geldrop op Facebook 24 nov. 2023  

'DAGELIJKS MERKBAAR DAT SPELEN MET DE

POPPENVILLA HELPT'
 

Het team van de polikliniek Medisch psychologen van het St. Anna ziekenhuis Geldrop:

"Soms is het fijner om iets te laten zien, dan het rechtstreeks te vertellen. Daarom zijn we zo ontzettend blij met deze geweldige PoppenVilla."

 

"Onze afdeling medische psychologie merkt dagelijks dat spelen met dit poppenhuis helpt. Via spel vertellen kinderen bijvoorbeeld waar ze bang voor zijn of bereiden ze zich voor op een operatie."

 
#poppenvilla #rollenspel #diagnostiek #kinderpsychologie
 
 

To house their most important emotions

 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 24 november 2023

 
POPPENVILLA'S IN 7 LOCATIES JEUGD GGZ
 

Pff… de Pieten vertilden zich zowat toen ze 7 PoppenVilla’s ŕ 61 kg op pallets plaatsten. Sinterklaas had de hoofdpiet hierom verzocht, de wens van de kinderen binnen Jeugd GGZ wordt gehonoreerd! De villa’s staan klaar voor vertrek naar Arnhem, Apeldoorn, Harderwijk, Kampen, Steenwijk en Zwolle [2]. En zijn er ruimschoots op tijd vňňr 5 december.

 

Jeugd GGZ biedt ambulante gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 18 jaar en bestaat uit diagnostiek en behandeling, indien er een vermoeden is van psychiatrische problematiek. Gewerkt wordt in de volle breedte van complexe gespecialiseerde GGZ en met vier specifieke aandachtsgebieden: Complex Trauma, Early Childhood Mental Health, Transitiepsychiatrie en Contextueel Behandelen.

 
To house their most important emotions.
 
 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 25 oktober 2023

 
POPPENVILLA'S VOOR KINDEREN MET
AUTISME IN ARNHEM EN AMSTERDAM
 

Kinderen met autisme die in behandeling zijn bij het Leo Kannerhuis Arnhem en Amsterdam zien uit naar de PoppenVilla’s die deze week bij hen arriveren!

 

Het Behandelcentrum Kinderen Arnhem en de polikliniek Amsterdam bieden gespecialiseerde behandelingen voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen; indien er sprake is van stagnatie in de huidige behandeling gericht op autismespectrumstoornis en comorbide stoornissen en van vragen rondom de begeleiding, bejegening en diagnostiek.

 
To house their most important emotions.
 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 30 september 2023

 
ONTSPANNING EN PROFESSIONEEL GEBRUIK
POPPENVILLA BIJ YOUZ - PARNASSIA
 

Vier locaties met Infant Mental Health teams van Youz [Parnassia groep] beschikken sinds kort over  de PoppenVilla. De villa’s worden er gebruikt voor de communicatie en de observatie, en ondersteunen de diagnostiek en de behandelingen. Vanuit hun positie in de wachtkamers rollen ze naar de behandelkamers, vice versa. Kinderen zijn blij met deze woning voor auto’s en gróte poppen, hun eigen lievelingskinderen!

 

“Wat is de villa prachtig! Het is een groot succes op locatie in Zoetermeer. Een cliëntje benoemde meteen dat de villa groter is dan zijzelf en zij dus niet hoeft te bukken. Ook mijn collega’s zijn vol lof over de materialen en de stevigheid. Wij en onze cliëntjes gaan hier heel veel plezier aan beleven!” - Gerdina Hogenboom-Droog, Orthopedagoog-generalist Youz Zoetermeer.

 

"Ook het Infant Mental Health team van de Carel Reinierszkade Den Haag is hier super blij mee, de PoppenVilla wordt door veel kindjes en hun ouders bewonderd." - Lisa Numann, psychotherapeut BIG, Infant Mental Health Specialst DAIMH, Rino Groep.

 

To house their most important emotions.
   
 
 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 7 september 2023

 
PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN DE
POPPENVILLA TEN BEHOEVE VAN KINDEREN
MET AUTISME
 

Roman Pechaczek, kinder- en jeugdpsychiater bij het expertisecentrum Regionaal Autisme Centrum: "De PoppenVilla wordt gebruikt bij systemische interventie, ACT behandelingen [Acceptance and Commitment Therapy], spelenderwijs ingezet bij diagnostiek en er wordt soms ook gewoon mee gespeeld omdat het leuk is!".

 
To house their most important emotions.
   
 
 

Het Regionaal Autisme Centrum is de overkoepelende naam van vier organisaties onder één dak. Allen gespecialiseerd in autisme.

 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 29 augustus 2023

 
BONAIRE - THERAPEUTISCH GEBRUIK
POPPENVILLA DOOR MENTAL HEALTH
CARIBBEAN
 

Mental Health Caribbean Bonaire, team Kind & Jeugd, verheugt zich op de komst van de PoppenVilla, nu 2 vaarweken onderweg in een containerschip naar Caribisch Nederland [Kralendijk]. MHC is lid van het Nederlandse Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

 

MHC verzorgt zowel op Saba en St. Eustatius als op Bonaire de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Op de bovenwindse eilanden lukt dat met de inzet van een Kinder- en Jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

 

Op Bonaire is de zorg recentelijk uitgebreid met een groot team en een gloednieuw behandelcentrum, genaamd ‘Hi-5’. De zorg bestaat uit ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid of problematiek, en hun gezin/familie. De PoppenVilla gaat daar een bijdrage aan leveren.

 

To house their most important emotions.
   
 
 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 12 augustus 2023

 
'HET GEVEN VAN LEVEN' - POPPENVILLA IN
GEBRUIK NATIONAAL PSYCHOTRAUMA
CENTRUM DIEMEN EN OEGSTGEEST
 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum draagt zorg voor volwassenen en kinderen met complexe psychotraumaklachten, door screening, diagnostiek en behandeling.

 

"Twee therapeuten hebben met enthousiasme en plezier de PoppenVilla ingericht, met de meubels, knuffels, speelgoeddieren, auto’s en een trein [op de hellingbaan]. In de loop van de dag kwamen onze patiënten en liet één van deze therapeuten weten: ‘Het poppenhuis is een GROOT succes! De kinderen die vandaag kwamen vonden het ontzettend leuk (hun moeders trouwens ook). Zo fijn om ze te zien genieten’.” - Cri-cri Gouw, manager ARQ Centrum '45 Kind en Gezin ambulant.

 

“De PoppenVilla staat niet alleen prachtig in onze wachtkamer. Deze week al super fijn mee gespeeld, languit op de buik en op de knieën met een driejarig meisje en haar ouders. Wat een blijdschap🤸🤸🤸 Meisje bloeit samen met haar ouders, zus en broer zo op van dit soort ervaringen....... samenspel met ouders in ontspannen setting, terwijl ze al jaren zoveel stress ervaren. Ik gun ze ontzettend dat ze dit kunnen vervolgen in het AZC als gezinsopname er weer op zit.” - Heleen Koppelaar, GZ-psycholoog en orthopedagoog ARQ.

 

 “Geweldig, dat is het geven van leven 💛” - Annemarije Sjoerdsma, redacteur online platform Traumanet.

 

To house their most important emotions.
   
 
 

ARQ heeft alle psychotrauma expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. Andere taken zijn preventieve ondersteuning en -advies, wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en het geven van opleidingen en trainingen aan professionals en organisaties. Daarnaast adviseert ARQ, sinds de Tweede Wereldoorlog, organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen, met een focus op innovatie wereldwijd.

 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 10 augustus 2023

 
KINDERREVALIDATIE MET DE POPPENVILLA

 

In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op tien locaties. Op de locatie Lyndenstein in de gemeente Opsterland kunnen revaliderende kinderen vanaf morgen spelen en tegelijkertijd bewegingsoefeningen uitvoeren met de PoppenVilla.

 

Revalidatie Friesland revalideert kinderen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben, omdat zij worden beperkt in hun dagelijkse functioneren en worden geremd in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in Friesland op twee locaties. In Beetsterzwaag is er een kliniek voor kinderen tot ± 18 jaar en een grote polikliniek. Daarnaast is er een Therapeutische peutergroep [TPG], waar kinderen van 1˝ tot 4 jaar twee dagdelen komen en een hele ochtend spelenderwijs worden behandeld. Ook in Leeuwarden is er een poliklinische kinderafdeling, waar jonge kinderen vier dagen per week worden behandeld.

 

In de zorg voor kinderen met [tijdelijke en/of meervoudige] beperkingen ondersteunt de genderneutale PoppenVilla onder meer het werk van orthopedagogen, revalidatie-experts, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 
To house their most important emotions.
   
 
   

Lyndenstein [1821] is ontworpen door Abraham Bruinsmain. In 1905 kreeg het huis als doelstelling: 'Het kosteloos opnemen van ziekelijke, gebrekkige of behoeftige minderjarige kinderen.' Vanaf 1915 fungeerde het als kindersanatorium voor jeugdige tbc-patiëntjes. In 1958 werd besloten het kinderziekenhuis om te vormen tot een revalidatiecentrum voor kinderen. In 1962 werd ook de School Lyndensteyn geopend, een tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen van 4-21 jaar, die meervoudig gehandicapt zijn en een mytylschool voor kinderen met een lichamelijke handicap of die langdurig ziek zijn.

 
   
 
 
 

   
   

by Urszula Turyna July 17, 2023

 
DOLLSVILLA - RESEARCH AND THERAPEUTIC
USE FOR THE BENEFIT OF CHILDREN WITH
TRAUMA IN KRAKÓW POLAND
 

"I represent the Association of Children's Psychotherapists Donald Winicott from Kraków, Poland. We are psychotherapists working with children. We support children after trauma, currently also after war trauma in Ukraine."

 

"We run therapeutic camps for parents with young children and work to develop psychotherapy for children in Poland. As part of these activities, we have created a scientific and preventive project under which we will examine children using a house. When I saw your dollhouse, I thought it was perfect for this purpose. I would love to buy it and that's why I am writing to ask if shipping to Poland is possible."

 

"Our research focus is on mother-child bonds among mothers after deprivation. I would also like to study the effectiveness of psychodynamic psychotherapy in children."

 

Urszula Turyna - Ośrodek Psychoterapii Mały Książę  and the Association of Children's Psychotherapists Donald Winicott

 
To house their most important emotions.
   
 
   
 
 
 
   
   

door Liliane Limpens 23 mei 2023

 
POPPENVILLA'S NAAR GGZ WNB
 

Drie PoppenVilla’s zijn vandaag vertrokken naar de poliklinische behandelcentra van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Zij zullen op de twee spel-/behandelkamers in Bergen op Zoom en Roosendaal het werk gaan ondersteunen van psycho- en speltherapeuten, GZ- en klinisch psychologen, ten behoeve van jonge kinderen.

 

Ook gaat een PoppenVilla proberen om haar waarde te tonen op de intensieve deeltijdbehandeling. ‘Deeltijd’ betekent dat de kinderen thuis wonen, op hun eigen school onderwijs volgen en twee dagen per week [onder schooltijd] behandeling krijgen bij GGZ WNB.

 

De kinderen kunnen te maken hebben met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek en die op meerdere terreinen vastlopen [thuis, school, vrije tijd]. Ouders volgen ouder-kind therapie en systeemtherapie op de locatie van de deeltijdbehandeling.

 
To house their most important emotions.
   
 
   
 
 
 
   
   

door Liliane Limpens 25 april 2023

 
POPPENVILLA IN GEBRUIK GGZ NOORD-
HOLLAND-NOORD: ALKMAAR EN HOORN
 

"Het huis wordt prachtig gevonden! Kleine kinderen willen er zelfs het liefste inkruipen, dat hebben we meerdere keren meegemaakt. Bij GGZ poli Hoorn heeft de PoppenVilla een prominente plek gekregen midden in de wachtkamer. Kindertherapeut: “Iedere keer als ik een cliëntje ophaal uit de wachtkamer, wordt er mee gespeeld” #mooiefunctie.

 
Infant Mental Health team, Astrid Schipper, directieadviseur GGZ Noord-Holland-Noord Jeugd & Gezin.
 
To house their most important emotions.
   
 
   
 
 
 
   
   

door Liliane Limpens 25 maart 2023

 

SLINGELAND ZIEKENHUIS KINDERAFDELING

 
 

En nu is het Doetinchemse ziekenhuis Slingeland aan de beurt om de PoppenVilla te gaan inzetten voor haar werk binnen de kindergeneeskunde!

 

De PoppenVilla op wielen, met voetremmen, kan gemakkelijk verplaatst worden, van de kinderafdeling naar de polikliniek en naar de spelkamer en zelfs naar de ziekenhuiskamer van een kind! Dankzij de hoogte kan deze er dan vanuit bed mee aan de slag.

 
To house their most important emotions.
   
 
   
 
 
 
   
   

door Liliane Limpens 1 maart 2023

 

KINDERGENEESKUNDE PANTEIN ZIEKENHUIS

 
 

Het Maasziekenhuis Pantein in Beugen [Noord-Brabant] dankt op originele wijze voor de schenking van een PoppenVilla voor haar afdeling Kindergeneeskunde:

 
"Wat 'n Verrassend Geschenk..... die prachtige PoppenVilla, een juweel in onze speelkamer. Dank jullie wel!!! Een mooi bericht geeft zo'n helpend gevoel ❤❤ ".
 
"Het is zoveel méér dan 'n Gouden Hand ❤❤
Het is verwarmend & Super Cool! Jopie Konijn & Maatjes."
 
To house their most important emotions.
   
 
   
 
 
 
   
   

door Liliane Limpens 20 februari 2023

 

POPPENVILLA IN TREANT ZIEKENHUIZEN

 
 

De medisch pedagogische zorgverleners van de afdelingen Kindergeneeskunde van het Treant Scheper ziekenhuis Emmen en van het Treant Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen starten met verve de inzet van de PoppenVilla.

 

De genderneutrale PoppenVilla stimuleert in de gezondheidszorg de communicatie tussen kind en volwassene[n] en draagt bij aan de observatie, diagnostiek en behandeling.

 
To house their most important emotions.
 
   
 
 
 
   
   

by Liliane Limpens January 31, 2023

 

DUTCH ECONOMIC MISSION TO FRANCE

 
 

En daar presenteert de 12e Economische Missie van DollsVilla Global BV zich, dit keer naar Lille, in de Noord-Franse regio Hauts-de-France [3-5 april 2023].

 

Deelnemers zijn Nederlandse hightech-ondernemers in de automotive, health en food sectoren. The high-end DollsVilla by Liliane® zal focussen op een entree binnen de afdelingen Kindergeneeskunde en -psychologie van Franse ziekenhuizen. Veruit het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen laten Frankrijk zien hoe effectief de inzet van de PoppenVilla is voor de communicatie met kinderen, voor de observatie en ter ondersteuning van diagnostiek en behandelingen.

 

Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, leidt deze missie.

 
To house their most important emotions.
 
   
 
 
 
   

door Liliane Limpens 25 januari 2023

 

RENTREE POPPENVILLA SCANDINAVIË

 
 

Nadat de wereld langdurig op slot was, zijn nu de voorbereidingen gestart van een hernieuwde export-push van de PoppenVilla naar Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen.

 

Als gevolg van handelsmissies in 2002 en 2010 startten de Deense schoolleveranciers Leika en Legeakademiet met de verkoop van de PoppenVilla aan kinderdagverblijven en scholen. Het Astrid Lindgrens Children's Hospital Stockholm kocht als eerste ziekenhuis in de wereld een PoppenVilla, voor professionele therapie-ondersteuning van zieke kinderen.

 

Astrid Lindgrens Kinderziekenhuis: "Seriously sick children, we observed, do not look at other people, but usually at the floor. For many years we had been looking for something that could stimulate contact between children. The Dutch DollsVilla by Liliane® is exactly what we needed."

 
   
 
 
 
   

door Liliane Limpens 6 januari 2023

 

KINDERREVALIDATIE MET POPPENVILLA

 

In de zorg voor kinderen met [tijdelijke, meervoudige] beperkingen ondersteunt de [genderneutale] PoppenVilla het werk van leerkrachten, orthopedagogen, revalidatie-experts, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 
Jikke de Vries, Revalidatiegeneeskunde Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder 6 januari 2023:
 

"Inmiddels hebben wij de poppenvilla ontvangen. Met recht een villa, maar oh jee….. wat nog een klus om hem in elkaar te zetten. Samen met collega Joyce ben ik uren bezig geweest, en hij zit bijna in elkaar. Volgende week de laatste zaken nog even bevestigen en dan is ie klaar voor gebruik."

 

"De PoppenVilla is echt super mooi. De reacties zijn ook echt heel leuk! Joyce en ik hebben de titel Buurman en Buurman inmiddels ontvangen, en we horen veel bewonderende klanken over de kwalitatief sterke bouwconstructie, die zich tot een luxe villa ontpopt. De kindertjes zullen die hier vast heel graag mee gaan spelen."

 
   
 
 
 

<<< Reviews 2022

>>> Reviews 2024

 
 
     
     
 
 
Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang School Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
 
 
              <<< Reviews 2022