Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang School Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
     

 

   
 

 

 

 

 

Nieuws over de PoppenVilla by Liliane®

 

 

   
   

door redactie Kiddo / Liliane Limpens 1 oktober 2023

 
Artikel in Kiddo vakinformatie voor de kinderopvang 2023, 3
ONTPOPPEN
De waarde van spel met speelpoppen voor het sociaal-
emotioneel welbevinden van jonge kinderen
 

Liliane Limpens, ontwerper van de PoppenVilla: 'Het nieuwe leven dat kinderen met hun poppen creëren, geven ze het liefst een eigen behuizing die hun lievelingen vaste grond onder de voetjes geeft, hen beschut, hen beschermt! Het veilige leven dat de poppen ervaren slaat immers terug op henzelf, het heeft haar weerslag op hun eigen welbevinden, weerbaarheid, veerkracht. Net zoals bij ‘echte mensen en dieren’ een huis, een hol, een nest zo belangrijk is voor een geluksgevoel, voor de markering tussen de binnen- en de buitenwereld.'

 
To house their most important emotions.
 

 

 

Themanummer Sociaal-emotionele ontwikkeling Lekker in je vel.

Wat kunnen we leren van conflicten bij jonge kinderen, waarom zijn vriendschappen zo belangrijk en hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met spel?

Als kinderen op jonge leeftijd worden gestimuleerd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling zullen ze later succesvoller zijn, toonden Amerikaanse onderzoekers jaren geleden aan.

   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 30 september 2023

 
ONTSPANNING EN PROFESSIONEEL GEBRUIK
POPPENVILLA BIJ YOUZ - PARNASSIA
 

Vier locaties met Infant Mental Health teams van Youz [Parnassia groep] beschikken sinds kort over  de PoppenVilla. De villa’s worden er gebruikt voor de communicatie en de observatie, en ondersteunen de diagnostiek en de behandelingen. Vanuit hun positie in de wachtkamers rollen ze naar de behandelkamers, vice versa. Kinderen zijn blij met deze woning voor auto’s en gróte poppen, hun eigen lievelingskinderen!

 

“Wat is de villa prachtig! Het is een groot succes op locatie in Zoetermeer. Een cliëntje benoemde meteen dat de villa groter is dan zijzelf en zij dus niet hoeft te bukken. Ook mijn collega’s zijn vol lof over de materialen en de stevigheid. Wij en onze cliëntjes gaan hier heel veel plezier aan beleven!” - Gerdina Hogenboom-Droog, Orthopedagoog-generalist Youz Zoetermeer.

 

"Ook het Infant Mental Health team van de Carel Reinierszkade Den Haag is hier super blij mee, de PoppenVilla wordt door veel kindjes en hun ouders bewonderd." - Lisa Numann, psychotherapeut BIG, Infant Mental Health Specialst DAIMH, Rino Groep.

 

To house their most important emotions.
   
 
 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 20 september 2023

 
BEËINDIGING DONATIES GEZINSHUIZEN EN
PLEEGGEZINNEN
 

Via de Rudolphstichting en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen zijn er vanaf 2013 PoppenVilla's geschonken aan circa 1.800 [uithuisgeplaatste] kinderen in 336 gezinshuizen en pleeggezinnen. Vandaag bood de Rudolpstichting een afscheidslunch aan voor de donateur en de ontwerper.

 

Pleegmoeder Anita Vlemmix Peeters: "Prachtig! De villa kan zó helpend zijn in de verwerking van emoties, het helder krijgen van problemen en structuur te kunnen geven aan moeilijke situaties."

 

"De PoppenVilla by Liliane® is een uniek speelmeubel dat de drempel om met kinderen in contact te komen sterk verlaagt.” Alliantie Kind in Gezin | inhuisplaatsen.nu | september 2015.

 
To house their most important emotions.
   
 
 

Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.

 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 7 september 2023

 
PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN DE
POPPENVILLA TEN BEHOEVE VAN KINDEREN
MET AUTISME
 

Roman Pechaczek, kinder- en jeugdpsychiater bij het expertisecentrum Regionaal Autisme Centrum: "De PoppenVilla wordt gebruikt bij systemische interventie, ACT behandelingen [Acceptance and Commitment Therapy], spelenderwijs ingezet bij diagnostiek en er wordt soms ook gewoon mee gespeeld omdat het leuk is!".

 
To house their most important emotions.
   
 
 

Het Regionaal Autisme Centrum is de overkoepelende naam van vier organisaties onder één dak. Allen gespecialiseerd in autisme.

 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 29 augustus 2023

 
BONAIRE - THERAPEUTISCH GEBRUIK
POPPENVILLA DOOR MENTAL HEALTH
CARIBBEAN
 

Mental Health Caribbean Bonaire, team Kind & Jeugd, verheugt zich op de komst van de PoppenVilla, nu 2 vaarweken onderweg in een containerschip naar Caribisch Nederland [Kralendijk]. MHC is lid van het Nederlandse Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

 

MHC verzorgt zowel op Saba en St. Eustatius als op Bonaire de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Op de bovenwindse eilanden lukt dat met de inzet van een Kinder- en Jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

 

Op Bonaire is de zorg recentelijk uitgebreid met een groot team en een gloednieuw behandelcentrum, genaamd ‘Hi-5’. De zorg bestaat uit ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid of problematiek, en hun gezin/familie. De PoppenVilla gaat daar een bijdrage aan leveren.

 

To house their most important emotions.
   
 
 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 12 augustus 2023

 
'HET GEVEN VAN LEVEN' - POPPENVILLA IN
GEBRUIK NATIONAAL PSYCHOTRAUMA
CENTRUM DIEMEN EN OEGSTGEEST
 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum draagt zorg voor volwassenen en kinderen met complexe psychotraumaklachten, door screening, diagnostiek en behandeling.

 

"Twee therapeuten hebben met enthousiasme en plezier de PoppenVilla ingericht, met de meubels, knuffels, speelgoeddieren, auto’s en een trein [op de hellingbaan]. In de loop van de dag kwamen onze patiënten en liet één van deze therapeuten weten: ‘Het poppenhuis is een GROOT succes! De kinderen die vandaag kwamen vonden het ontzettend leuk (hun moeders trouwens ook). Zo fijn om ze te zien genieten’.” - Cri-cri Gouw, manager ARQ Centrum '45 Kind en Gezin ambulant.

 

“De PoppenVilla staat niet alleen prachtig in onze wachtkamer. Deze week al super fijn mee gespeeld, languit op de buik en op de knieën met een driejarig meisje en haar ouders. Wat een blijdschap🤸🤸🤸 Meisje bloeit samen met haar ouders, zus en broer zo op van dit soort ervaringen....... samenspel met ouders in ontspannen setting, terwijl ze al jaren zoveel stress ervaren. Ik gun ze ontzettend dat ze dit kunnen vervolgen in het AZC als gezinsopname er weer op zit.” - Heleen Koppelaar, GZ-psycholoog en orthopedagoog ARQ.

 

 “Geweldig, dat is het geven van leven 💛” - Annemarije Sjoerdsma, redacteur online platform Traumanet.

 

To house their most important emotions.
   
 
 

ARQ heeft alle psychotrauma expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. Andere taken zijn preventieve ondersteuning en -advies, wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en het geven van opleidingen en trainingen aan professionals en organisaties. Daarnaast adviseert ARQ, sinds de Tweede Wereldoorlog, organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen, met een focus op innovatie wereldwijd.

 
 
 
 

 

   
   

door Liliane Limpens 10 augustus 2023

 
KINDERREVALIDATIE MET DE POPPENVILLA

 

In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op tien locaties. Op de locatie Lyndenstein in de gemeente Opsterland kunnen revaliderende kinderen vanaf morgen spelen en tegelijkertijd bewegingsoefeningen uitvoeren met de PoppenVilla.

 

Revalidatie Friesland revalideert kinderen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben, omdat zij worden beperkt in hun dagelijkse functioneren en worden geremd in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in Friesland op twee locaties. In Beetsterzwaag is er een kliniek voor kinderen tot ± 18 jaar en een grote polikliniek. Daarnaast is er een Therapeutische peutergroep [TPG], waar kinderen van 1˝ tot 4 jaar twee dagdelen komen en een hele ochtend spelenderwijs worden behandeld. Ook in Leeuwarden is er een poliklinische kinderafdeling, waar jonge kinderen vier dagen per week worden behandeld.

 

In de zorg voor kinderen met [tijdelijke en/of meervoudige] beperkingen ondersteunt de genderneutale PoppenVilla onder meer het werk van orthopedagogen, revalidatie-experts, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 
To house their most important emotions.
   
 
   

Lyndenstein [1821] is ontworpen door Abraham Bruinsmain. In 1905 kreeg het huis als doelstelling: 'Het kosteloos opnemen van ziekelijke, gebrekkige of behoeftige minderjarige kinderen.' Vanaf 1915 fungeerde het als kindersanatorium voor jeugdige tbc-patiëntjes. In 1958 werd besloten het kinderziekenhuis om te vormen tot een revalidatiecentrum voor kinderen. In 1962 werd ook de School Lyndensteyn geopend, een tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen van 4-21 jaar, die meervoudig gehandicapt zijn en een mytylschool voor kinderen met een lichamelijke handicap of die langdurig ziek zijn.

 
   
 
 
 

   
   

by Urszula Turyna July 17, 2023

 
DOLLSVILLA - RESEARCH AND THERAPEUTIC
USE FOR THE BENEFIT OF CHILDREN WITH
TRAUMA IN KRAKÓW POLAND
 

"I represent the Association of Children's Psychotherapists Donald Winicott from Kraków, Poland. We are psychotherapists working with children. We support children after trauma, currently also after war trauma in Ukraine."

 

"We run therapeutic camps for parents with young children and work to develop psychotherapy for children in Poland. As part of these activities, we have created a scientific and preventive project under which we will examine children using a house. When I saw your dollhouse, I thought it was perfect for this purpose. I would love to buy it and that's why I am writing to ask if shipping to Poland is possible."

 

"Our research focus is on mother-child bonds among mothers after deprivation. I would also like to study the effectiveness of psychodynamic psychotherapy in children."

 

Urszula Turyna - Ośrodek Psychoterapii Mały Książę  and the Association of Children's Psychotherapists Donald Winicott

 
To house their most important emotions.
   
 
   
 
 
 
   
   

door Liliane Limpens 14 februari 2023

 

POPPENVILLA SINDS 2017 NORLANDIA BSO

 
 

De kinderen van Norlandia BSO Vogelstraat Amsterdam gebruiken al sinds mei 2017 de PoppenVilla met enorm enthousiasme!

 

Uitgangspunten van de Norlandia kinderopvang zijn de Noorse kwaliteiten: bewust genieten van de frisse buitenlucht, eerlijk zijn tegen elkaar, nuchter blijven en wel altijd gaan voor de beste kwaliteit. Educatie als het hoogste goed.

 
To house their most important emotions.
 
   
 
 
 
   

door Liliane Limpens 25 januari 2023

 

RENTREE POPPENVILLA SCANDINAVIË

 
 

Nadat de wereld langdurig op slot was, zijn nu de voorbereidingen gestart van een hernieuwde export-push van de PoppenVilla naar Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen.

 

Als gevolg van handelsmissies in 2002 en 2010 startten de Deense schoolleveranciers Leika en Legeakademiet met de verkoop van de PoppenVilla aan kinderdagverblijven en scholen. Het Astrid Lindgrens Children's Hospital Stockholm kocht als eerste ziekenhuis in de wereld een PoppenVilla, voor professionele therapie-ondersteuning van zieke kinderen.

 

Astrid Lindgrens Kinderziekenhuis: "Seriously sick children, we observed, do not look at other people, but usually at the floor. For many years we had been looking for something that could stimulate contact between children. The Dutch DollsVilla by Liliane® is exactly what we needed."

 
To house their most important emotions.
 
   
 
 
 
   

door Liliane Limpens 6 januari 2023

 

KINDERREVALIDATIE MET POPPENVILLA

 

In de zorg voor kinderen met [tijdelijke, meervoudige] beperkingen ondersteunt de [genderneutale] PoppenVilla het werk van leerkrachten, orthopedagogen, revalidatie-experts, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 
Jikke de Vries, Revalidatiegeneeskunde Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder 6 januari 2023:
 

"Inmiddels hebben wij de poppenvilla ontvangen. Met recht een villa, maar oh jee….. wat nog een klus om hem in elkaar te zetten. Samen met collega Joyce ben ik uren bezig geweest, en hij zit bijna in elkaar. Volgende week de laatste zaken nog even bevestigen en dan is ie klaar voor gebruik."

 

"De PoppenVilla is echt super mooi. De reacties zijn ook echt heel leuk! Joyce en ik hebben de titel Buurman en Buurman inmiddels ontvangen, en we horen veel bewonderende klanken over de kwalitatief sterke bouwconstructie, die zich tot een luxe villa ontpopt. De kindertjes zullen die hier vast heel graag mee gaan spelen."

 
To house their most important emotions.
 
   
 
 
 

 
   
   

door Liliane Limpens 2022

 

VILLA = MINDFULL

 
 

De PoppenVilla trekt de aandacht van kinderen vanzelf naar hun eigen leven, naar de levensfase waarin ze zich nu bevinden. Dat is precies de plek waar ze hoort. Je kunt maar het beste je eěgen huis op orde hebben.

 

Het maakt hen rustiger, het maakt hen iets stabieler. Zowel in luchtige als in vileine situaties, zoals opgroeien in een gezin met huiselijk geweld; nieuwe vriendjes maken op school en in de BSO; spelen in een asielzoekerscentrum; leven in bedreiging [corona, oorlog]; wonen in een gezinshuis en een opname in een ziekenhuis.

 

Dat was mijn hoofddoel toen ik in 1997/98 de PoppenVilla bouwde: de focus van kinderen op de wereld van de volwassenen měnderen.

 

 
DollsVilla by Liliane® to house their most important emotions.
 
 
Nieuws DollsVilla Global BV
 
 
     
     
 
 
Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang School Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact