Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang School Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
 
 
        <<< Opvang 2015              
 
 
 
   
 
 

PoppenVilla by Liliane® in de [nood] opvang 2016

 

   
   
door Lidy van den Heuvel 30 december 2016  
AZC Budel Cranendonck  
EVEN EEN MOMENTJE OM KIND TE ZIJN  

Lidy van den Heuvel | Woonbegeleider Asielzoekerscentrum Budel Cranendonck: "Binnen onze ‘kinderopvang’ wordt de PoppenVilla by Liliane® dagelijks met veel liefde en plezier gebruikt. De kinderen kijken hun ogen uit wanneer ze binnenkomen en het huis zien.

 
   

Erg mooi om te zien dat de vluchtelingen-kinderen zo’n fijne tijd hebben wanneer ze met de PoppenVilla spelen; even een momentje tussen alle hectiek en onzekerheid door om kind te zijn."

 
   

De opvanglocatie in Budel-Cranendonck is gevestigd in de voormalige De Nassau-Dietzkazerne. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers [COA] vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Het is een gedeelde locatie in de zin dat een deel van het complex wordt ingezet als regulier asielzoekerscentrum [AZC], een deel als een procesopvanglocatie [POL] en een deel als centrale ontvangstlocatie [COL]. Een gedeelte van de 1.700 opvangplaatsen is gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen (AMV). Op de locatie zijn een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs aanwezig. 

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 18 december 2016  
Margje de Jong | voormalig directeur Het Oranje Huis Amsterdam  
DE POPPENVILLA IS EEN GROOT SUCCES!  

In de ontmoeting met Margje de Jong, na haar bedrijfspresentatie: “Heeft het Oranje Huis Amsterdam destijds een PoppenVilla ontvangen?”.

 
   

De Jong: “De PoppenVilla, jazeker! Geweldig!! Alle vrouwenopvangcentra in Nederland hebben ‘m ontvangen, uit donatie. De villa is een heel groot succes in de opvang, want kinderen spelen er zéér, zéér intensief mee!!”.

 
   

Margje de Jong is voormalig directeur van vrouwenopvangcentrum het Oranje Huis Amsterdam van de Blijf Groep en momenteel directeur van Dierenambulance Amsterdam.

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 13 oktober 2016

 

Asielzoekerscentrum Aalten

 

LIEFDEVOLLE VERZORGING

 

Uitgebreid gewassen, gedoucht en naar bed! Kinderen zorgen liefdevol voor hùn kinderen.

 
   

Asielzoekerscentrum Aalten | Regenboog Peuterspeelruimte: "Vandaag leuke foto’s gemaakt van de spelende kinderen met de prachtige poppenvilla. Gisteren waren namelijk onze nieuwe poppen voor het poppenhuis binnen gekomen! Prachtig.., Elza, Anna, Buurman en Buurman. Allen werden ze in bed gestopt en uitgebreid gewassen en gedoucht." Marlies Thomassen 13 oktober 2016.

 
   
 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 30 september 2016

 

Naleveringen 2016

 

POPPENVILLA'S VOOR NIEUWE AZC'S

 

Vrachtwagens met pallets PoppenVilla's rijden naar de recent geopende asielzoekerscentra: Borne + Heemserveen + Assen + Geeuwenburg + Rijswijk + Veenhuizen + Zutphen + Rotterdam + Gorinchem + Aalten + Amsterdam + Weert + Venlo + Hengelo + Alkmaar [1] + Alkmaar [2] + Arnhem + Utrecht + Doetinchem + Harderwijk + Utrecht [2] + Heerhugowaard + Venray + Budel + Oranje + 's Gravendeel + Zeewolde + Ter Apel [2] + Luttelgeest.

 
   

Bestuursvoorzitter Bakker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers - COA - in bedankbrief d.d. 30.09.2016: "Het COA heeft oog voor de specifieke behoeften van kinderen in opvangcentra. Kinderen in de opvang bevinden zich in een kwetsbare positie. Het COA spant zich in om alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om kinderen in de opvang kind te kunnen laten zijn. Ze moeten zich bijvoorbeeld net als Nederlandse kinderen gewoon veilig voelen, kunnen spelen en hun huiswerk kunnen maken. Vanuit het project Kind in de Opvang worden activiteiten ondernomen om de positie van kinderen in de opvang te versterken. Behalve medewerkers worden met name kinderen in de opvang betrokken bij de activiteiten om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun wensen en behoefte. Kinderen in deze kwetsbare positie zijn altijd gebaat bij dit soort mooie donaties [PoppenVilla's voor alle Nederlandse AZC's, red.]. Nogmaals dank en wij zullen er op toezien dat er goed wordt omgegaan met uw donatie."

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 20 september 2016

 

Basisschool Batavia Amsterdam

 

POPPENVILLA VOOR HET AANLEREN VAN DE

 
NEDERLANDSE TAAL  

De Bataviaschool voor nieuwkomers in Amsterdam [Indische buurt Amsterdam Oost] treft voorbereidingen om de PoppenVilla by Liliane® volledig in te zetten voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

 
   

De inmiddels elf onderwijsgroepen van de Bataviaschool bestaan uit kinderen van expats, en bovenal uit vluchtelingen-kinderen. Zij arriveren 's ochtends met busjes vanuit het asielzoekerscentrum Wenckebachweg, in de voormalige Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel [Bijlmerbajes]. Zodra de kinderen de taal voldoende machtig zijn, stromen zij door naar het reguliere basisonderwijs elders.

 
   

Directeur Janneke Wormhoudt: "Tot nu toe leerden de kinderen Nederlandse begrippen aan de hand van afbeeldingen. Door het gebruik van de PoppenVilla zal de woordenschat aanzienlijk beter beklijven, omdat kinderen het [thematisch] leren zo natuurlijk veel leuker vinden."

 
   

De Bataviaschool is een school die niet-Nederlandstalige leerlingen tussen de 6 en 12 jaar tijdelijk opvangt. De school valt onder de stichting 'Samen tussen Amstel en IJ'. Het doel is om deze leerlingen in een jaar de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

 
   
 
 
 

   
   

door Rita en Jos Roodenburg | 29 augustus 2016

 

Gezinshuis familie Roodenburg | Strijen | Hoeksche Waard

 
POPPENVILLA IN HET ECHT NOG MOOIER  

Gezinshuisouders Rita en Jos Roodenburg: "Afgelopen donderdag werd de Villa bezorgd. Hij is GEWELDIG! De kinderen zijn er helemaal weg van, het is bijna ruzie wie er met elkaar in gaan spelen. Maar het lost zichzelf steeds op. Ze kunnen er omheen lopen en de ruimte wordt eerlijk gedeeld."

 
 

"De PoppenVila is in het echt nog mooier dan op de foto's, de details, de meubels, er is zo goed over nagedacht! We zijn zo blij dat onze aanvraag werd gehonoreerd."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
SCHENKING AAN KINDEREN IN  

OPVANGCENTRA

 

Alle centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang in Nederland ontvingen een PoppenVilla by Liliane®. De sponsor levert zo een bijdrage aan het herstel van het contact tussen moeders en hun kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld.

 
   

De Federatie Opvang: "De centra zijn onder de indruk van het sponsor-gebaar. Daarin ervaren ze respect voor hun werk. De PoppenVilla by Liliane® is een aanwinst voor het hulpaanbod voor kinderen in de opvang. Maar niet alleen voor de kinderen, de villa nodigt ook de moeders uit om te spelen. Dit ontspannen contact tussen moeder en kind is voor beiden zeer essentieel. De PoppenVilla by Liliane® wordt ook gebruikt om kinderen te observeren in hun spel, in contact te komen met een kind en om bepaalde moeilijke thuissituaties na te spelen waardoor pijnlijke ervaringen verwerkt kunnen worden."

 
   

Johan Gortworst | directeur Federatie Opvang:
"De Federatie vindt het heel belangrijk dat er ge
ïnvesteerd wordt in kinderen in de opvang [jaarlijks 6.700], omdat daarmee toekomstige ellende voorkomen kan worden.  De kinderen worden namelijk later vaak zelf pleger of slachtoffer van [huiselijk] geweld.  Er is alles aan gelegen om deze kinderen een goede herstart te geven en zo'n PoppenVilla by Liliane® helpt daar natuurlijk heel erg bij. Want daar leer je opnieuw spelen, je gaat met je moeder samenspelen, je kunt je ideale huis gaan bouwen waar géén geweld is. Dat zijn allemaal geweldige dingen die de kinderen vaak niet hebben meegemaakt.
Hier leg je weer opnieuw een basis van waaruit je als kind weer kind mag zijn. Je kunt opgroeien zoals elk kind zou moeten opgroeien. Door te investeren in deze PoppenVilla by Liliane®, investeer je in een betere toekomst voor de kinderen."

 
 
   
 
 
 

   
   

Elna.nl | 20 juli 2016

 

Gezinshuis De Kantelaar | Lichtenvoorde

 
INLEVEN • MEELEVEN • SAMENLEVEN  

Gezinshuis De Kantelaar is gehuisvest in een stralende woning in Lichtenvoorde, voorheen in Enschede, en bestaat sinds 2009. De gezinshuisouders Mirjam en Milco bieden op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week, opvoeding, verzorging, begeleiding en waar nodig behandeling. Ten behoeve van jeugdigen tussen 0 en 23 jaar die niet thuis of zelfstandig kunnen wonen en een stabiele positie vinden in hun gezinshuis. Daarvoor wordt onder andere de kracht van het gewone leven professioneel ingezet. De PoppenVilla vervult van meet af aan een centrale rol in het gezinsleven van De Kantelaar.

 
 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
KINDEREN IN OPVANGCENTRA  

De Federatie Opvang: "De PoppenVilla by Liliane® is een aanwinst voor het hulpaanbod voor kinderen in de opvang. Maar niet alleen voor de kinderen, de villa nodigt ook de moeders uit om te spelen. Dit ontspannen contact tussen moeder en kind is voor beiden zeer essentieel. De PoppenVilla by Liliane® wordt ook gebruikt om kinderen te observeren in hun spel, in contact te komen met een kind en om bepaalde moeilijke thuissituaties na te spelen waardoor pijnlijke ervaringen verwerkt kunnen worden."

 
   
 
 
 

   
   

door André Bolks | Gezinshuisvader.nl | 19 mei 2016

 

Gezinshuis Driebergen | Leger des Heils

 
JE INRICHTING KAN HELPEN OM DE  

VEILIGHEID TE VERGROTEN VAN JE

KINDEREN IN JE HUIS

In een gezinshuis woon en werk je. Je hebt te maken met allerlei verschillende kinderen met allemaal hun eigen behoefte en structuur. Om het leven in een gezinshuis lekker te laten verlopen is het goed om na te denken over de inrichting van je woonkamer.

 
   
De woonkamer  

De kamer is een plek waar je lekker wilt gaan zitten. Een plek waar je tot rust kan komen maar ook waar iedereen elkaar ontmoet.  In het gezinshuis is het steeds weer de vraag: Wat heeft een kind nodig om veilig te kunnen leven. En wat kunnen wij aan prikkels wegnemen wat hen kan helpen in hun dagelijks functioneren? In het gezinshuis zijn we dan ook opzoek naar een mix van rust en overzicht. De meeste kinderen in een gezinshuis hebben in hun vroegere jeugd geen structuur en veiligheid gehad. Daardoor missen ze veiligheid en kunnen pas tot rust komen als ze die veiligheid ervaren. En dit doen ze door alles in de gaten te houden. Ze willen weten wat er gebeurd op de plek waar ze zijn. Het ene kind wil alles in de gaten houden terwijl het ander kind graag afgeschermd in een hoekje wil gaan zitten.

 
   

Ik moet hier denken aan die jongen die alles in de gaten wil houden. Zolang de gezinshuisouders maar bij hem in de buurt zijn dan kan hij rustig spelen. Lopen de gezinshuisouders de kamer uit dan kijkt hij meteen op. Laat zijn speelgoed staan en loopt heel stil achter je aan om te kijken waar je heen gaat. En net zolang je blijft volgen tot je weer in de kamer gaat zitten voordat hij verder kan spelen

 
   

Het is dus van belang om na te gaan denken hoe de kijk-lijnen in je kamer zijn. Is er overzicht voor het kind zodat hij zicht heeft wat er in de kamer gebeurd? Ook voor de gezinshuisouders is het belangrijk om makkelijk overzicht te hebben over de kamer. Dat je weet waar en wat de kinderen doen.

 
   

In ons gezinshuis hebben we een serre. Daar hebben we ook poppenhuis staan. Dit huis staat tegenover de deur van de serre. Het is een groot poppenhuis waar we heel erg blij mee zijn. We hebben hem gekregen via de Rudolfstichting en ………………. Het voordeel van onze serre is dat het een beetje afgescheiden is van de rest. De kinderen kunnen er rustig spelen. Toch is er contact met de woonkamer. Ze horen de mensen die in de woonkamer zijn. Dit creëert rust en veiligheid. Ook kunnen de kinderen zich soms terugtrekken als ze even behoefte hebben aan rust. Maar ook zijn ze in een paar passen weer in de woonkamer.

 
   

Een van de meisje speelt heel graag met het poppenhuis. Ze gaat op in haar spel en speelt veel verhalen na. Maar toch hoort ze ook wat er in de woonkamer gebeurt. Soms komt ze de serre uit stormen om een vraag van iemand te beantwoorden die helemaal niet aan haar gesteld is. Nog sterker de persoon weet helemaal niet dat ze in de serre is want ze kunnen haar vanuit de kamer niet zien!

 
   
Ik las het volgende:  

Een belangrijke voorwaarde voor het kind om veiligheid te ervaren is dat hij of zij betrokken wordt bij beslissingen (afgestemd op zijn of haar ontwikkelingsniveau). Szalavitz en Perry (2010) benadrukken het belang voor getraumatiseerde kinderen om zo veel mogelijk invloed en controle uit te oefenen op hun omstandigheden. (Uit: Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen).

 
   
Dit is een reden waarom een woonkamer er overzichtelijk uit moet zien. Kinderen kunnen hun eigen gevoel van veiligheid creëren op de plek waar ze wonen.  
   
 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
XONAR VROUWENOPVANGCENTRUM  

Serviceclub de Junior Kamer doneert een PoppenVilla by Liliane® aan XONAR vrouwenopvang en hulpverlening in Maastricht voor kinderen in de opvang die getuige|slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De PoppenVilla by Liliane® ondersteunt het hulpverleningstraject van moeder en kind[eren].

 
   
De villa kan kinderen helpen om op een speelse manier hun eigen situatie na te bootsen. Moeder en hulpverlener kunnen op een minder bedreigende manier met het kind in gesprek gaan. Het spel kan ondersteunend zijn bij het verwerkingsproces van zowel moeder als kind[eren]. De PoppenVilla by Liliane® kan eveneens dienst doen als middel voor moeder en kind[eren] om weer op een ontspannen manier samen te spelen.  
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
TOILET ALS WASMACHINE  

Kinderen in het asielzoekerscentrum Luttelgeest proppen poppenkleertjes in het toilet van de PoppenVilla by Liliane® en doen vervolgens de deksel erop....

 
   

De directeur: "De kinderen hebben dit hun ouders zien doen, die dan in de veronderstelling zijn dat het toilet een wasmachine is. Een toilet zoals wij dat hier kennen, komt op de wereld niet overal voor."

 
   

Zowel het asielzoekerscentrum als de PoppenVilla by Liliane® kampen zodoende regelmatig met verstoppingen. Spijkerbroeken komen klem te zitten in de waterafvoerleidingen.

 
   
 
 
 

<<<

>>>

 
 
     
     
 
 
Entree Visie Missie PoppenVilla leading PoppenVilla light Voor wie Kinderopvang School Gezondheidszorg Bestelmodules Leveranciers Nieuws Contact
 
 
 
 
        <<< Opvang 2015